İcraPro’da Yapılan Güncellemeler

– Versiyon : 8.0.7 [13/03/2018 Tarihinde Yapılan Güncellemeler]

 • – Bu güncelleme ile bir dizi hata onarılmış ve ufak geliştirmeler yapılmıştır.

 

06/03/2018 Tarihinde yapılan güncellemeler

 • – Taahhüt dilekçesinde ‘Taksit Listesi’ nin detaylandırılması(Faiz ve diğer paraların gösterilmesi…) ile ilgili gerekli düzenleme yapıldı.
 • -Raporlama modulünde ‘Masraf Detayı’ içinde ‘Masraf Açıklaması’ nında gösterilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapıldı.
 • – ‘EYÜP’ ilçesinin ismi ‘EYÜPSULTAN’ olarak değiştirildi, ‘AKSARAY’ ili ilçe listesine ‘SULTANHANI’ ilçesi eklendi, ‘ARTVİN’ ili ilçe listesine ‘KEMALPAŞA’ ilçesi eklendi.
 • – Satış modulünde ‘Satış Talimat Tarihi’ girilerek yeni satış kaydı eklenebilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapıldı.
 • – Satış modulünde özel durumlarda karşılaşılan ‘Table buffering…….’ istisnai durumu düzeltildi.
 • – Tahsilat olan dosyalarda taahhüt alınırken karşılaşılan ‘Record is out ….. ‘ şeklinde ki istisnai durum düzeltildi.

06/02/2018 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon : 8.0.5 [06/02/2018 Tarihinde Yapılan Güncellemeler]

 • -Tahsilat alanına özellikle İcra Tahsilatlarda gerekli görülen  ‘Gerçekleşen Tahsilat ve Gerçekleşen Tahsilat Toplamı ‘ alanı eklendi
 • -Anakart üzerinde varolan icra dairelerinin alfabetik olarak sıralanması sağlandı. (Birleştirilmiş veya kaldırılmış olan icra daireleri listenin en altında yer alacaktır.)
 • -Yetkilendirme alanına ‘Not Silme’ yetkisi eklendi.
 • -Anakart üzerinde Borçlu bilgileri ekranında  TC./Vergi No ,Borçlu Adı ,Borçlu Vekili ve Telefonlar alanında mouse ile sağ tıklanarak kopyalama yapabilme özelliği eklendi.Bu alanlarda istenilen alan mouse ile seçilip Ctrl+C veya Ctrl+Insert ile kopyalama yapılabilmekte.
 • -Değişen banka isimlerinin web servis aracılığı ile otomatik olarak değişebilmesi sağlandı.
 • -Tahliye takibi açarken ‘Mecur Tahliye Adresi’ alanında yaşanılan istisnai durum düzeltildi.
 • -İlamlı takipte (takip tipi 53 ) ihtiyati haciz penceresinde oluşan istisnai durum düzeltildi.
 • -Seri açılan tahliye takiplerinde bir yıllık kira tutarının bir sonraki takibe kopyalanması istisnai durumu düzeltilmiştir.

 

12/01/2018 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon : 8.0.4 [12/01/2018 Tarihinde Yapılan Güncellemeler]

 • -Rapor alınırken yeni haciz- satış modülünde girilen verilerin haciz,satış detayı olarak raporlarının alınabilmesi sağlandı.
 • -Vekalet modülünde ek müvekkil alanında yaşanılan istisnai durum giderildi.
 • -Anakart üzerinde protesto ve ihtiyati haciz aynı anda seçilmesi halinde oluşan istisnai durum giderildi.
 • -İcra dairesi iban bilgilerinin sisteme otomatik olarak tanımlanması için arka planda web servis üzerinden çalıştırılmaya başlandı.
 • -Anakart üzerindeki özel durumdan dolayı oluşan istisnai durum düzeltildi.
 • -Takiplerde takip yolu  alanında manuel düzenleme imkanı sağlandı.
 • -Notlar modülüne yetki tanımlanmış kullanıcıların ulaşabileceği özel not alanı eklendi.
 • -Bir kullanıcımıza özel olarak eski versiyona geçiş kısıtlaması sağlandı.

27/11/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :  8.0.3 [11/12/2017 Tarihinde Yapılan Güncellemeler]

-PTT barkod sorgulama alanında yaşanılan aksaklık giderildi.
-Canlı destek modülünün web sayfası ( browser ) üzerinden çalışması sağlandı.
-Önceki güncelleme de iptal edilen Edit alanı yeniden aktif edildi. Ctrl+Insert (Kopyala) shift+Insert(Yapıştır) kısayolların çalışması sağlandı.
-53 takip tipinde alacak kalemi eklerken tutar girilmesi zorunlu alan olmaktan çıkarıldı.
-Dövizli takiplerde icra tahsilatta hesaplanan cezaevi harcının müvekkil hesabı alanına aktarılması sağlandı.
-Tahhüt dilekçesinde ‘Faiz1’ ve ‘Faiz2’ ibarelerinin yerine ‘Takip Öncesi Faiz’ ve ‘Takip Sonrası Faiz’ ibarelerinin çıkması ile ilgili düzenleme yapıldı.

27/11/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon : 8.0.2 [27/11/2017 Tarihinde Yapılan Güncellemeler]

 • UYAP sistemi, ‘Abonelik Sözleşmesi’ ne ait açılan takipleri tek icra dairesinde tevzi edilmesi için yeni düzenleme yapmıştır.
 • ‘E-İcrapro’ kullanılarak ‘Online’ açılacak takiplerinizin bu yeni düzenlemeye uygun XML dosyası oluşturulması ile ilgili gerekli değişiklikler tamamlandı.
 • Rapor alanlarında var olan ‘tutar detayı’ alanı özelleştirilerek alacak kalemlerinin(belge açıklaması, belge tarihi, belge tutarı) parçalanarak rapor alınması sağlandı.
 • Tahsilat türlerine ek olarak ‘kredi kartı’ seçeneği getirildi.
 • Alacak kalemleri listesinde yer alan ‘faizi oranları’ butonundaki istisnai durum giderildi.
 • Belgeler alanına tıklanınca oluşan ‘table buffer’ şeklindeki istisnai durum giderildi.
 • Alacak kalemleri penceresinde bazı açılır kutular da hatalı gelen Tooltip(Üzerine gelindiğinde açılan Sarı Bilgilendirme Metni) açıklaması düzeltildi.
 • Ana ekrana ‘Canlı Destek’ ikonu eklendi.

28/07/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :8.0.1[28/07/2017 Tarihli güncelleme]

 • -İcraPro üzerinde yapılan alt yapı değişikliği nedeniyle programda 8.0 versiyonuna geçilmiş olup kullanımda herhangi bir değişiklik yoktur.
 • -Database connection ayarlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • -Borçlu TC ve vergi kimlik numarası ile arama özelliği eklendi.
 • -Yeni dilekçeler modülü üzerinden toplu dilekçe çıktısı alma özelliği eklendi.
 • -Vekalet kısmında arama alanı düzenlendi.
 • -Takip açarken vekalet seçme alanındaki listeleme kısmında düzenlemeler yapıldı.
 • -Takip açarken doldurulması zorunlu olan Uyap alanları, ‘Alacak Kalemi Ekle/Düzeltme Penceresi’ ne taşındı.
 • -11860 sorgulama modülünde domain değişikliği sonrası yaşanılan istisnai durum düzeltildi.
 • -Ana kart üzerinde icra dairesi seçimi esnasında yaşanılan “Object form is not found ” şeklindeki istisnai durum giderildi.
 • -Kartın statüsü alanında yapılan değişiklik sonunda borçlu listesi alanında yaşanılan istisnai durum giderildi.
 • -Raporlarda  tahsilat detayı alanında harçtan dolayı oluşan istisnai durum  giderildi.
 • -Rapor alanlarına ‘Tutar Genel Açıklaması’ alanı getirilerek genel takip kartındaki genel açıklama alanının raporunun alınması sağlandı.
 • -Raporlarda Ö.E PTT alanının raporunun alınması sağlandı.
 • -Kambiyo takiplerinde alacak cinsine bağlı olarak seçilen türün (çek,senet,poliçe,bono ) takip talebi, ödeme emrinde çıkması sağlandı.
 • -Kambiyo takiplerinde takip dayanağı kıymetli evrak türünün (çek,senet,poliçe,bono ) takip talebi, ödeme emrinde çıkması sağlandı.
 • -İH.Mas. + Vek. penceresinde bulunan İcra Dosya Numarasının ana karttaki İcra Dosya Numarası ile senkronize olarak çalışması sağlandı.

26/07/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.18[28/07/2017 Tarihli güncelleme]

 • –Windows Xp işletim sistemi olan bilgisayarlarda güncelleme esnasında karşılaşılan “File access denied” uyarısı giderildi.

26/07/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.17

 • -Kambiyo takiplerde Tazminat ve Komisyon kısmında ki istisnai durum düzeltildi.
 • -Ay ekle butonuyla tek seferde 999 ay ekleme olanağı sağlandı
 • -Ay ekle butonunda  eklenecek olan her ayın son alacak kaleminden sonra eklenmesi sağlandı
 • – Taahhütden yapılan tahsilatlar için Kısmı Tahsilat alanı getirildi.
 • – Bağımsız Online kurulumlarında yaşanılan istisnai durum giderildi.
 • – Alacak kalemi girişi yaparken  girilen Tanzim ve Vade tarihi alanında ki istisnai durum giderildi.

15/06/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.16

 • – XML dosyası oluşturulurken, “Toplu İş->Toplu Baskı->Uyap Yap” butonuna tıklandığında “Variable T_VADE11………….” hatası düzeltildi.

13/06/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.15

 • – UYAP için hazırladığımız XML dosyasında Örnek No: 7 takiplerde alacak kalemlerinin ”Diğer Asıl Alacak’ görünmesi bazı icra daireleinde sıkıntı oluşturduğuna dair geri bildirimleri sonucu “Genel->Sistem Ayarları” penceresine “XML dosyasında “Diğer Asıl Alacağı” yerine Alacak Açıklamasını yazsın.” seçeneği eklenmiştir.
 • –  Tahsilat, Masraf ve Takip log kayıtlarının kaydedilmemesi hatası ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
 • – Örnek No 8 ve Örnek No 44’te, ödeme ve icra emrinde revizyon yapılmıştır.
 • – 53 İlamlı Takipte Uyap Butonu İçerisinde Yer Alan “Dava Açılış Tarihi” Alanına Yazılan Tarihin Anakart üzerinde ki “Dava Tarihi” alanına otomatik eklenmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

06/06/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.14

 • – Kopyala, Yapıştır, Geri Al v.s. kısayol tuşlarının çalışması için  anakart penceresine eklenen yeni menüye “Edit” sekmesi eklenmiştir.

05/06/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.13

 •  – İcraPro 7.0 versiyonun kullanımı kolaylaştırmaya yönelik menü düzenlemesi yapılmıştır.( ‘e-İcraPro’, ana menü de İcrapro ile Davapro sekmesi arasına eklenmiştir, ‘Bireysel Online’ sekmesi ‘Yapılandır’ ana sekmesi altına taşınmıştır. ‘Föye Son İşlem Tarihi Gir’ ve ‘Manuel Uyarı Ekle’ anakart penceresine girdiğinizde yeni menü olarak gelecek şekilde düzenlendi.)
 • – Belge(Döküman) ekleme modulüne JPEG ve UDF uzantılı dosyaların da eklenebilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır.
 • – 53-Döviz takiplerinde takip sonrası tahsilatlarda tahsilat tarihindeki döviz kuru üzerinden işlemleri gerçekleştirmesi ile ilgili revizyon yapılmıştır.
 • – Alacak kalemi sayısı sınırı 99999 olarak revize edilmiştir.

08/05/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.12

 •  İcraPro 7.0 versiyonun kullanımı kolaylaştırmaya yönelik basit yeni düzenlemeler yapılmıştır.(Rapor alanı ekler iken bazı durumlarda rapor alanları listesinden alan seçilememesi düzeltildi, Rapor kopyasını oluştur butonuna tıklandığında varolan raporun ismini değiştirmesi düzeltildi, Yeni Takip Açma penceresinde Takip Tipi Listesinde Harf(ç yerine c) düzeltmesi v.s. gibi…)

18/04/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.11

 • İcraPro 7.0 versiyonunda karşılaşılan aksaklıklar düzeltildi.

13/04/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.10

 • İcraPro 7.0 versiyonunda karşılaşılan aksaklıklar düzeltildi.

12/04/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.9

 • e-İcraPro ile Sınırlara-Sayılara Mahkum Olmayın,
  Takiplerinizi ve Sorgularınızı Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Yapın !
  e-İcraPro ile UYAP Avukat Portalında hızlı ve kolay bir şekilde icra takiplerinizi açabilir, mevcut icra dosyalarınıza ilişin Mernis, SGK, Emniyet gibi birçok sorguyu hızlıca yapabilirsiniz.
  e-İcraPro ile;
  • UYAP Avukat Portali’ne girmeden, e-İcraPro üzerinden, İcraPro’da hazırlamış olduğunuz UYAP dosyası ile hızlı bir şekilde elektronik veya mobil imzanızı kullanarak 7, 13, 11 ve 10 icra takip tiplerinde takip açabilir,
  • Takip açma işlemleri sırasında masraf ve harç ödemelerinizi de e-İcraPro üzerinden Barokart’ınız ile kolayca yapabilir,
  • Açmış olduğunuz icra takiplerinin Taraf Bilgileri, Mernis, SGK, EGM (Araç) ve Safahat gibi sorgularını tek tek veya toplu olarak yapabilir,
  • UYAP üzerinden yapmış olduğunuz sorgu sonuçları excele aktarabilir,
  e-İcraPro ile tüm işlemlerinizi, icra takipleri açmayı ve sonrasında kurumlardan borçlulara ilişkin sorguları tek tuşla yapabilirsiniz.
  Üstelik e-İcraPro ile bir yıl boyunca sınırsız takip açabilir ve sorgu yapabilirsiniz.
  e-İcraPro‘yu hemen kullanmak için 0850 303 3707 – 0312 430 1264 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

11/04/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.8

 • İcraPro 7.0 versiyonunda karşılaşılan aksaklıklar (PTT barkod sorgulama, ajanda, taahhüt dilekçesi) düzeltilmiştir.

30/03/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.7

 • Yeni ürünümüz olan Uyap Entegrasyon Programının (EntePro) ‘Deneme Sürümü’ ne, Toplu Takip Açma ve UYAP sorgu senuçlarının Excel’e Aktarılması özellikleri eklenmiştir. Deneme Süresi; ’11 Nisan 2017′ tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Özellikle İşçi Alacakları ve Döviz takiplerinizde kullanılmak üzere 6 Adet yeni faiz türü programımıza tanımlanmıştır. (TL – Merkez Bankası Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları, EURO – Merkez Bankası Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları,
  USD – Merkez Bankası Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları, TL – Merkez Bankası Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları,
  EURO – Merkez Bankası Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları, USD – Merkez Bankası Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları)

18/03/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.6

 • İcraPro 7.0 versiyonun kullanımı kolaylaştırmaya yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.(Alacak Kalemlerinin listesinin tarihe göre sıralanması, Takip Talebi Ödeme Emrinde, takip öncesi döviz cinsinden tahsilat tutar(lar)ının döviz paraları altında görünmesi, v.s. gibi…)

15/03/2017Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.5

 • Yeni ürünümüz olan Uyap Entegrasyon Programının (EntePro) ‘Deneme Sürümü’nün Yardım menüsünden otomatik indirilmesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır.

14/03/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.4

 • İcraPro 7.0 versiyonu karşılaşılan aksaklıklar(dövizli takipler ağırlıklı) düzeltilmiştir.

09/03/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.3 

 • UYAP KELİME İŞLEMCİ v.4.0.17 uyumluluk ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

04/03/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.2 

 • Merkez Bankası Döviz Kurlarının otomatik olarak çekilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

01/03/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :7.0.1 

 • İlk açılış ekranı değiştirilmiştir. Bu ekranın temasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
 • Vekalet, Takip ve bir çok veri girişi yapılan bir çok ekrana, veri giriş hatalarını en aza indirebilmek için Kaydet ve Düzelt gibi butonlar eklenmiş olup, otomatik kayıt ile ortaya çıkabilecek hatalar engellemek için ekranlara Kaydet butonları eklenmiştir. Bu ekranlarda artık Kaydet butonuna basılınca yapılan değişiklikler kaydedilecektir.
 • Haciz ve Satış ekranları değiştirilmiş ve haciz ve satış türüne özel olarak detaylandırılmıştır.
 • Anakart üzerinde, değeri 0 (sıfır) olan alacak kalemleri ekranlarda gösterilmemekte ve bu sayede ekranların daha sade olması sağlanmıştır.
 • Ekran boyutunun büyütülmesine olanak sağlanarak, yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olan kullanıcılarımızın, ekranları daha büyük görmeleri ve ekranlardaki butonların büyütülmesi ile daha rahat kullanım olanağı sağlanmıştır.
 • Alt yapı ve önyüzde sizlerin kolay kullanımına hizmet edecek düzenlemeler yapılmıştır.

01/01/2017 Tarihinde yapılan güncellemeler

– Versiyon :6.0.198 

 • 2017 yılı asgari vekalet ücreti güncellendi.
 • İhtiyati Haciz ve Masrafları güncellendi.
 • 2017 yılı  harç oranları güncellendi.
 • Avans faiz oranları güncellendi.

 

 

 

1,126 total views, 1 views today

LiveZilla Live Help